Iedere ondernemer werkt bewust of onbewust met een bepaalde manier van geld verdienen, ook wel verdienmodel(len) genoemd. In de informatiesessie van maart hebben we kennis gemaakt met verschillende mogelijke werkwijzen die je kunt inzetten om jouw ondernemersdoelen te bereiken. Tijdens deze netwerksessie delen we met elkaar wat we hebben meegenomen vanuit die informatiesessie. We dagen elkaar uit door ook eens een ander mogelijk verdienmodel voor jouw business door te spreken dan je nu gebruikt. En we helpen elkaar bij het vaststellen van concrete acties om jouw basisconcept van geld verdienen bewuster toe te passen en verder te ontwikkelen.
PS: voor deelname aan deze netwerksessie is het niet nodig dat je de informatiebijeenkomst van maart bijgewoond hebt.