Netwerkdiner met aansluitend een praktische bijeenkomst over juridische en fiscale actualiteiten

De laatste bijeenkomst van Netwerk578 wordt met recht een uitsmijter! We starten de avond namelijk met een diner bij VanOuds (voor leden gratis!). Tijdens dit diner gaan we voor elkaar pitchen. D.w.z. dat je pitcht voor een van de andere leden van Netwerk578.

Daarna geven we twee sprekers het woord: Koen Horstman van ECHT advocatuur en Corne van Erkelens van Van Erkelens accountants en belastingadviseurs praten ons aan de hand van praktijkvoorbeelden bij over alle komende ontwikkelingen die voor zzp’ers van belang zijn. Tevoren ingediende vragen worden meegenomen in de presentatie. Maar natuurlijk is er ook tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid tot het stellen voor vragen!

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen: De verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid moet nog door de 1e en 2e kamer, maar wat betekent het als deze plicht er komt? De wet DBA zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij zzp’ers en hun opdrachtgevers, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? De wet DSA komt er aan (feb 2024), wat betekent dit voor ons als we online willen adverteren?  De zelfstandigenaftrek gaat omlaag en de FOR verdwijnt, wat kunnen we nu nog doen om deze te benutten?

Door de val van het kabinet is nog veel onduidelijk. Koen en Corne proberen tijdens deze avond zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen en geven tips over wat je in (de aangifte van) 2023 nog op kunt pakken.

Tussen de beide presentaties is een ruime pauze gepland met gelegenheid tot netwerken.